Στη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχων λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου. Στα κλιμάκια αυτά θα συμμετέχουν υπάλληλοι των ελεγκτικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, υπάλληλοι των οικείων Δήμων αλλά και φορείς της περιοχής.

Η συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου εντάσσεται, στο πλαίσιο της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών και την πάταξη του φαινομένου του παραεμπορίου. Ειδικά το τελευταίο αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα που ξεκινά από την φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή και φτάνει ως τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα, τους κινδύνους για την δημόσια υγεία από την πώληση μη ελεγμένων προϊόντων κλπ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά στέκεται αρωγός στους επαγγελματίες που λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο του νόμου και ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους. Η εντατικοποίηση των ελέγχων, με τη λειτουργία των μικτών κλιμακίων, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της προσπάθειας που γίνεται τόσο προς όφελος της αγοράς όσο και για την προστασία των καταναλωτών.

                                                                   Από το Γραφείο Τύπου