Στην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αρτοποιείου στο Κερατσίνι, το οποίο μετά από έλεγχο των εποπτών δημόσιας υγείας  βρέθηκε να λειτουργεί υπό απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες, προχώρησε η  Περιφερειακή Ενότητας Πειραιά.

Το αρτοποιείο που λειτουργεί στο όνομα του Μπονιάκου Ιωάννη αποτελεί, σύμφωνα με την έκθεση των ελεγκτών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, απειλή για τη δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα οι ελεγκτές της Περιφερειακή Ενότητας Πειραιά διαπίστωσαν ότι:

Στον ενιαίο χώρο παρασκευαστηρίου:

 • Τα δάπεδα ήταν ρυπαρά με φθορές και με πλήθος άχρηστων αντικειμένων που εμπόδιζαν την μετακίνηση.
 • Οι τοίχοι, διαχωριστικά, οροφή, βρέθηκαν ακάθαρτοι, με πτώση επιχρωμάτων, σπασμένα και ξεκολλημένα πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης, έχοντας αναπτύξει ευρωτίαση σε πολλά σημεία του παρασκευαστηρίου και απαγωγικού συστήματος.
 • Ο εξοπλισμός της επιχείρησης ήταν ακατάλληλος από πλευράς συντήρησης και υγιεινής. Συγκεκριμένα, τα σκεύη για την Παρασκευή και επεξεργασία τροφίμων ήταν κατεστραμμένα με φθορές, οξειδώσεις και ρυπαρά. Υπήρχαν φθαρμένες ξύλινες επιφάνειες χειρισμού προϊόντων αρτοπαρασκευασμάτων, με ρωγμές και αλλοίωση του χρωματισμού τους.
 • Στην επιχείρηση υπήρχε σοβαρός κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης από τον μη σαφή διαχωρισμό των εργασιών και την χρήση των ακάθαρτων σκευών και εργαλείων παρασκευής.

Στο εξωτερικό περιβάλλον (ακάλυπτος) υπήρχε πλήθος ακάθαρτων, άχρηστων αντικειμένων (πεπαλαιωμένες βιτρίνες, πλήθος αδρανών υλικών, σακούλες κλπ) που συνιστούσαν ρυπαρότητα από την πολυκαιρία της εγκατάλειψης.

Ο χώρος αποθήκευσης αλεύρων και βοηθητικών υλικών ήταν:

 • ρυπαρός και συγκεκριμένα υπήρχε ανάπτυξη ευρωτίασης περιμετρικά στους τοίχους
 • άλευρα σε σακούλες στο πάτωμα και εντός ρυπαρών λεκανών ξεσκέπαστα
 • ερμάρια αποθήκευσης με οξειδωμένες επιφάνειες, ρυπαρά και ακατάλληλα.

Στον ενιαίο με το παρασκευαστήριο χώρο πλύσεως σκευών είχε:

 • πτώση πλακιδίων από τοίχους
 • διαρροή νερού από αποχέτευση της λάντζας.

Στον χώρο πώλησης άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής και γάλακτος διαπιστώθηκαν:

 • αρτοπαρασκευάσματα ξεσκέπαστα, πρόχειρα τοποθετημένα πάνω σε τελάρα
 • ρυπαρές προθήκες άρτου
 • τα ψυγεία – βιτρίνες χωρίς θεσμόμετρα και με σχάρες που είχαν εμφανή τα σημάδια πολυκαιρισμού (οξειδωμένες).

Στους ελεγκτές δεν επεδείχθησαν οι προβλεπόμενοι φάκελοι καθαρισμού και απολύμανσης, καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων.

Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Α.Τ. Δραπετσώνας για την εκτέλεσή της. Σημειώνεται ότι αναστολή της απόφασης σφράγισης γίνεται μόνο αν από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  προκύψει ότι έγιναν βελτιωτικές εργασίες για τη λειτουργία της επιχείρησης και κατά συνέπεια εκλείψει η απειλή για τη Δημόσια Υγεία.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου τόνισε: «Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες συνεχίζουν καθημερινά  τις προσπάθειες για την προστασία της δημόσιας υγείας με εντατικούς ελέγχους σε όλη την περιοχή αρμοδιότητάς μας. Με τη σημερινή απόφασή μας στέλνουμε ένα αυστηρό μήνυμα σε όσους επιμένουν να καταστρατηγούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας».