Στην υποβολή πέντε μηνύσεων και δύο προστίμων ύψους 2.400 ευρώ, αλλά και στην προσωρινή ανάκληση τριών αδειών καταστημάτων για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, προχώρησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, κατά τη διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων που συνεχίστηκαν με αμείωτους ρυθμούς και τον Ιούνιο.

Οι έλεγχοι αφορούσαν σε κάθε είδους επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως καταστήματα, εργαστήρια και αποθήκες τροφίμων και ποτών, οχήματα μεταφοράς τροφίμων, καταστήματα ψιλικών, κυλικεία, αναψυκτήρια, αλλά και σε ανθυγιεινές εστίες όπως εγκαταλελειμμένα κτίρια και ακάθαρτες κατοικίες.

Αντίστοιχα, τον Ιούνιο το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιά πραγματοποίησε 374 υγειονομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εντός επιβατηγών πλοίων, σε αποθήκες τροφίμων, σε κρουαζιερόπλοια, σε υδροφόρα πλοία κλπ, χωρίς να διαπιστώσει ουσιαστικές παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας.