Οι συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά συνεχίστηκαν και για το μήνα Φεβρουάριο με ταχύτατους ρυθμούς.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:

*        Πραγματοποιήθηκαν 88 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, βεβαιώθηκε 1 παράβαση και κατασχέθηκαν 18 κιλά τροφίμων ζωικής προέλευσης.

*        Διενεργήθηκαν 54 δειγματοληψίες για μικροβιολογικό και βιοχημικό έλεγχο σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, καθώς και 30 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια και θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο.

*        Χορηγήθηκαν 9 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς Τρίτες Χώρες, συνολικού βάρους 14.346 κιλών.

*        Χορηγήθηκαν 24 άδειες καταλληλότητας οχημάτων – ψυγείων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης.

*        Διενεργήθηκαν 13 δειγματοληψίες και πραγματοποιήθηκαν 2 δεσμεύσεις σε αντίστοιχες ψυκτικές εγκαταστάσεις συνολικού βάρους 12.723 κιλών για ανίχνευση DNA αλόγου.

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν:

*        8 έλεγχοι σε νωπά προϊόντα εκ των οποίων έγινε 1 σύσταση, 4 έλεγχοι σε κατεψυγμένα προϊόντα με 1 παραπομπή στην επιτροπή κυρώσεων και 1 έλεγχος σε μεταποιημένα προϊόντα με παραπομπή στην επιτροπή κυρώσεων.

*        632 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθειάς κατάψυξης τρόφιμα από Τρίτες Χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και έγιναν 14 δεσμεύσεις φορτίων μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συνολικού βάρους 219.838 κιλών και 1 απόρριψη συνολικού βάρους 50.000 κιλών.

*        76 έλεγχοι μεταποιημένων και νωπών προϊόντων για εξαγωγές προς τρίτες χώρες συνολικού βάρους 795.845 κιλών και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

*        1 έλεγχος κατά την εισαγωγή – διακίνηση και εμπορία οίνων συνολικού όγκου 8.765 λίτρα.

*        Πραγματοποιήθηκαν 86 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες συνολικού βάρους 3.696,5 τόνων.

*        Πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ζωοτροφών της περιοχής αρμοδιότητάς μας.

*        323 επισκοπήσεις για τον εντοπισμό εντόμων καραντίνας και ολοκληρώθηκαν 35 κοπές φοινικοειδών.

*        Στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων πραγματοποιήθηκαν 30 επιτόπιοι έλεγχοι στους φορείς διανομής τροφίμων και την ίδια χρονική περίοδο μοιράστηκαν 44.269 κιλά ρύζι, 8.469 κιλά φέτα και 12.778 κιλά λάδι.

Τέλος, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν συνολικά 12.825 € τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών, κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών.

                                                                   Από το Γραφείο Τύπου