Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 279/23460/2013 ΚΥΑ ξεκίνησε η διαδικασία που οι φορείς εκπροσώπησης των δικαιούχων – απόρων ατόμων  υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7 -Δραπετσώνα 186 48), έως και 31-3-2013.

Κριτήριο επιλεξιμότητας για τους φορείς εκπροσώπησης είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .

   Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

  1. Οι Δήμοι όλης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
  1. Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας(Π.Χ. Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία κ.α.)
  2. Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους είτε βάσει των ενεργειών τους κατά τα 2 τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωματεία, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού, Εκκλησιαστικά ιδρύματα κ.α.)
  3. Ιερές Μητροπόλεις για το φιλανθρωπικό έργο των ενοριών τους.

                                                                   Από το Γραφείο Τύπου