Με την έναρξη διανομής πετρελαίου θέρμανσης στις 15/10/2014 οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά προχωράνε σε ελέγχους στα βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου και ταυτόχρονα δίνουν επτά χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές για την διαδικασία παραλαβής του πετρελαίου, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την αποφυγή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα σε πρατηριούχους.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιά προχωράνε σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό ελέγχων των βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης για όλο το χρονικό διάστημα διαμονής, με την συγκρότηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων για την ασφαλή μεταφορά του εύφλεκτου προϊόντος.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Π.Ε Πειραιά καλούν τους αγοραστές πετρελαίου θέρμανσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραλαβή του πετρελαίου και συγκεκριμένα συνιστούν:

  1. Πριν την παραλαβή του πετρελαίου καλό είναι να έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση-ρυθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό καταναλώνεται λιγότερο πετρέλαιο και εξοικονομούνται χρήματα προστατεύοντας το περιβάλλον.
  2. Ο παραλήπτης να είναι οπωσδήποτε παρών κατά τη διάρκεια της παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης.
  3. Το χρώμα του πετρελαίου, το οποίο αποτελεί ένδειξη της ποιότητας του, πρέπει να είναι κόκκινο και διαυγές και όχι θολό.
  4. Να έχει γίνει προμέτρηση της δεξαμενής του πετρελαίου θέρμανσης από τον παραλήπτη του καυσίμου με τη διαβαθμισμένη βέργα τοποθετημένη κάθετα στον πυθμένα της δεξαμενής
  5. Να μην λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη του μετρητή του βυτιοφόρου διότι ακόμα και στην περίπτωση ακριβούς λειτουργίας του είναι δυνατόν να παραμείνει ποσότητα πετρελαίου στον σωλήνα παράδοσης του βυτιοφόρου και να μην διοχετευθεί στη δεξαμενή.
  6. Μετά το πέρας της παράδοσης να γίνεται επιμέτρηση της δεξαμενής αφού περάσουν λίγα λεπτά. Η μετρούμενη διαφορά των τιμών προμέτρησης – επιμέτρησης δείχνει την ακριβή ποσότητα του πετρελαίου που παρελήφθη. Να ζητείται από τον κατασκευαστή της δεξαμενής να παρέχει έγγραφη βεβαίωση για την χωρητικότητα της δεξαμενής και την ακρίβεια της διαβαθμισμένης βέργας για άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας.
  7. Να αναγράφονται στο σχετικό παραστατικό οπωσδήποτε οι ενδείξεις προμέτρησης και επιμέτρησης της δεξαμενής, όπως και οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση του παραλήπτη για την παραληφθείσα ποσότητα ή άλλη πρόσθετη συναλλαγή π.χ. επιστροφή χρηματικής διαφοράς στον πελάτη, προσθήκη επιπλέον ποσότητας πετρελαίου λόγω λάθους κλπ.
  8. Σε περίπτωση που η δεξαμενή πετρελαίου φέρει προσαρμοσμένο εξωτερικό δείκτη μέτρησης της στάθμης του πετρελαίου να γίνεται μετά την παράδοση και έλεγχος με τη διαβαθμισμένη βέργα προκειμένου να διασταυρωθεί το αποτέλεσμα της μέτρησης. Η ενέργεια αυτή απαιτείται, γιατί έχει αναφερθεί από καταναλωτές απόπειρα παραπλάνησής τους κατά την παραλαβή με την αφαίρεση του καλύμματος του εξωτερικού δείκτη μέτρησης και την προσθήκη με σύριγγα μέσα στο σωλήνα του δείκτη ειδικής χημικής ουσίας, η οποία διογκώνει το πετρέλαιο μέσα στον δείκτη με αποτέλεσμα να δίνει ένδειξη μεγαλύτερη αυτής που αντιστοιχεί από την ποσότητα που έχει διοχετευθεί στη δεξαμενή.