Κατά τη χτεσινή (7.12.2017) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Περάματος “Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής” ύψους 500.000 €. Η προγραμματική σύμβαση αποτελεί συνέχεια και επικαιροποίηση αντίστοιχης προηγούμενης (2015) η οποία είχε συναντήσει προβλήματα στην υλοποίησή της για τυπικούς λόγους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο σύνθετο και αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο Περάματος, μια περιοχή που τα αποτελέσματα της κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών αθροίζονται στην προϋπάρχουσα σοβούσα κρίση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Η υψηλή και παρατεταμένη ανεργία, η εκδήλωση ακραίων φαινομένων φτώχειας και περιθωριοποίησης, η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και τελικά της ίδιας της λειτουργίας της πόλης έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα και την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες.
Αυτό αποτυπώνεται ως στόχος και περιεχόμενο στη νέα προγραμματική σύμβαση το ύψος της οποίας είναι αυξημένο κατά 56,2% σε σχέση με το αρχικό (320.000 €, 2015) και επιμερίζεται στις ακόλουθες δράσεις:
(α) Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου (100.000 €)
(β) Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου (200.000 €)
(γ) Λειτουργία Κοινωνικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (200.000 €)
Οι δράσεις αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν άλλες δράσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. γεύματα στα παιδιά των σχολείων) και φιλοδοξεί όχι μόνο να ενισχύσει την κοινωνική δράση και να στηρίξει τις οικονομικά αδύναμε οικογένειες αλλά να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να τονώσει την οικονομική και κοινωνική λειτουργία της πόλης.