Στη δέσμευση 40.000 κιλών του προϊόντος θρεονίνη προέλευσης Κίνας, προχώρησαν οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά.
Ειδικότερα, κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του Ε’ τελωνείου του Πειραιά, οι επόπτες εντόπισαν και δέσμευσαν 1.600 σάκους με θρεονίνη (πρόσθετη ύλη ζωοτροφών), συνολικού βάρους 40 τόνων, προέλευσης Κίνας, λόγω ελλιπούς σήμανσης επί της συσκευασίας.
Το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει ως έχει στην ελληνική αγορά, παραμένει επίσημα δεσμευμένο και η περαιτέρω τύχη του θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.