Δρομολογείται η έναρξη εργασιών κατασκευής αποχετευτικού δικτύου σε περιοχές του Πειραιά μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που έκανε αποδεκτή εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργου Γαβρίλη, για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά.
Το έργο, που είναι προϋπολογισμού 200.000 €, στοχεύει στην κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του οριστικού δικτύου του Πειραιά και η σύνδεση των παρόδιων ακινήτων.
Με το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί το δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Πειραιά με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος ειδικότερα της θαλάσσιας περιοχής του Μικρολίμανου.
Ειδικότερα, στην διάρκεια του έργου, που θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Πειραιά και το κόστος θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής θα γίνουν:
• Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και σύνδεση των παρόδιων ακινήτων στην οδό Αλεξάνδρου από Σκρά έως Νέστορος
• Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και σύνδεση των παρόδιων ακινήτων στην οδό Πατρών από Υπαπαντής έως Καλοκαιρινού
• Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και σύνδεση των παρόδιων ακινήτων στις οδούς του Προσφυγικού Συνοικισμού στο Μικρολίμανο.