Μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους σε δύο επιχειρήσεις τυποποίησης μελιού και λιανικής πώλησης τροφίμων, αντίστοιχα οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, εντόπισαν μέλι θυμαρίσιο μη κανονικό ως προς τη σύνθεση και την ποιότητά του.
Ειδικότερα, σε δύο επιχειρήσεις τυποποίησης μελιού και λιανικής πώλησης τροφίμων στον Πειραιά, τα δείγματα θυμαρίσιου μελιού με ημερομηνία παραγωγής 07-2014 και λήξης 07-2017 μετά από τον εργαστηριακό έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους βρέθηκαν μη κανονικά διότι περιείχαν γυρεόκοκκους θυμαριού σε ποσοστό 11% αντί του ελάχιστου ποσοστού γυρεόκοκκων 18% για τα θυμαρίσια μέλια και επιπλέον περιείχαν εξωγενή σάκχαρα σε υψηλές συγκεντρώσεις.
Στη δεύτερη περίπτωση λιανικής πώλησης τροφίμων, πρόκειται για μέλι ζαχαροπλαστικής το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί συσκευασμένο στο εμπόριο μόνο με την ένδειξη «μέλι μόνο για μαγειρική» και όχι μέλι από θυμάρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση από τις επιχειρήσεις του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.