Επαναδραστηριοποιείται και αναβαθμίζεται το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης», στον Πειραιά για την κοινωνική υποστήριξη, την παροχή υγείας και φροντίδας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μετά από την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργου Γαβρίλη.

Με την αναβάθμιση του Δικτύου η λειτουργία του επεκτείνεται πέραν του Κέντρου Φιλοξενίας Ημέρας για αστέγους, σε χώρο παροχής υγείας, με την λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.

Η αναγκαιότητα για την αναβάθμιση του Δικτύου προκύπτει από τα στοιχεία, που δείχνουν ότι κατά την λειτουργία του ως Κέντρο Φιλοξενίας Ημέρας δεχόταν περίπου 1.200 επισκέψεις κάθε μήνα.

Επίσης, το Δίκτυο θα προχωρήσει στην υλοποίηση κοινών δράσεων με φορείς του Πειραιά (επιστημονικοί σύλλογοι, συνδικαλιστικοί φορείς, οργανώσεις νεολαίας, πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί, Εκκλησία κ.α.) προς την κατεύθυνση της κοινωνικής προσφοράς και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης των οξύτατων κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά πρότεινε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να ξαναλειτουργήσει, απρόσκοπτα, το Δίκτυο, με αναβαθμισμένη δραστηριότητα.