Έργα, προϋπολογισμού 1.980.000 ευρώ, για τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της λεωφόρου Αν. Παπανδρέου ξεκινάει η Περιφέρεια Αττικής.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, που το κόστος τους θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τον καθαρισμό της κεντρικής οδικής αρτηρίας και παράλληλων αξόνων, των διαχωριστικών νησίδων καθώς και των ερεισμάτων.
Παράλληλα, θα γίνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες για:
• Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα και κατασκευή νέου αντιολισθητικού ασφαλτοτάπητα.
• Στο δίκτυο συλλογής όμβριων,
• Τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και γενικά τη συντήρηση των σηράγγων στη Δραπετσώνα και στο Κερατσίνι.
• Γενικότερα για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος του οδικού άξονα, που εξυπηρετεί το κύριο όγκο της κίνησης οχημάτων του εμπορικού λιμανιού.
Ιδιαίτερα, σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής δίνει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να υπάρχουν διαθέσιμα συνεργεία σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε άλλοτε παραστεί ανάγκη (π.χ. μετά από έντονες βροχοπτώσεις), μετά από εντολή των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, να απομακρύνονται άμεσα από τον οδικό άξονα φερτά υλικά, όπως χαλίκια, αμμοχάλικο, χώματα κ.λπ.