Εγκρίθηκε κατά τη χτεσινή (9.2.2017) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Κορυδαλλού για τη συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης εισηγούμενος το θέμα στο Συμβούλιο επισήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας που θα εκτελεστεί σε 133 δρόμους του Δήμου, και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας με το ποσόν των 2.337.000 €. Τα έργα περιλαμβάνουν νέους ασφαλοτάπητες, συντήρηση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα καθώς και συντήρηση και αποκατάσταση «σκαφών» σε διασταυρώσεις. Τα έργα θα γίνουν σε οδούς συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων και θα διαστρωθούν επιφάνειες πλέον των 138.000 τ.μ. Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας έργα οδοποιίας τα οποία, λαμβανομένης υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των μετακινήσεων των πολιτών, θα αναβαθμίσουν τη συνολική εικόνα της περιοχής και θα αποδώσουν στην περιοχή ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο.
Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από το Δήμο Κορυδαλλού.