Μεγάλο πρόγραμμα εργασιών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε κεντρικούς άξονες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά έχει αρχίσει να υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργασίες αποκατάστασης εκτεταμένων φθορών, συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης στις σήραγγες της περιφερειακής λεωφόρου Αν. Παπανδρέου, που συνδέει τον Πειραιά με το Κερατσίνι και έχει μηνιαίως περισσότερες από 121.000 διελεύσεις βαρέων οχημάτων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης επισκέφθηκε, σήμερα, το εργοτάξιο στη λεωφόρο Αν. Παπανδρέου και ενημερώθηκε για τις εργασίες αποκατάστασης των αρμών της γέφυρας μετά την έξοδο της δεύτερης σήραγγας προς Κερατσίνι καθώς και για τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού της γέφυρας στην περιοχή της Πύλης 1 του ΟΛΠ.
Η γέφυρα έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές εξαιτίας της επίδρασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και της κακής απορροής των βρόχινων υδάτων. Αποτέλεσμα ήταν να έχουν αποκολληθεί τμήματα της εξωτερικής επιφάνειας και να είναι ορατά σκουριασμένα σίδερα.