Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Γιώργου Γαβρίλη, με τη προεδρείο της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο σειράς επαφών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για την ανάπτυξη διαλόγου για τις σχέσεις λιμανιού και πόλεων στις νέες συνθήκες.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εργασιακές σχέσεις, στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και στο αναπτυξιακό σχέδιο (master plan).
Μετά από τη συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά δήλωσε τα εξής:
«Σε μια εποχή που είναι παγιωμένη η καταστροφή στην αγορά εργασίας και έχουν ρευστοποιηθεί τα εργασιακά δικαιώματα, η υπεράσπιση των εργασιακών σχέσεων, με συγκροτημένα δικαιώματα και αξιοπρέπεια, είναι υπόθεση όλων μας.
Με αυτά τα δεδομένα, ο αγώνας μας πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων μέσα από συλλογικές συμβάσεις, στην κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης και στην εξάλειψη του φαινομένου των εργαζόμενων πολλών ταχυτήτων μέσα στον ίδιο χώρο.
Είναι σαφές ότι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο λιμάνι του Πειραιά χρειάζεται να υπάρξει ευρύς διάλογος και συσπείρωση, ώστε η ανάπτυξη του να μην είναι μονομερής, αλλά να έχει θετικό πρόσημο για την πόλη και για τους εργαζόμενους».ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ