Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής:

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ