Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών:
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ