Κωνσταντίνος Ζώμπος

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών:

ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ