Αντιπεριφερειάρχης Νήσων:

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)