Αποφασίζουμε

  1. τη Λήξη της Εποχικής Λειτουργίας της Ζώνης VI (βόρεια της νήσου ΜΕΤΩΠΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ)
  2. τη Λήψη Άμεσων Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων, από τις 05.03.2020, που αφορούν στην απαγόρευση της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση ζώντων δίθυρων μαλακίων (κυδώνια/Venus verucosa, και γυαλιστερές/Gallista chione,) από τη Ζώνη VI (βόρεια της νήσου ΜΕΤΩΠΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ) η οποία περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης η οποία βρίσκεται μεταξύ των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου στον Σαρωνικό Κόλπο.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 177,59 KB18/08/21 09:41:11