Λήξη της Εποχικής Λειτουργίας και Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων που αφορά στη ζώνη παραγωγής V: Καματερό Σαλαμίνας.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 2,25 MB19/08/21 09:05:53