Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ.113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26-01-2022 και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 6ης  Ειδικότητας Α & Β ομάδας στην επιχείρηση Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 121,97 KB19/01/22 01:37:38