Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι εταιρείες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους που εκδίδουν νέες άδειες ή τροποποιούν ή ανανεώνουν τις ήδη υπάρχουσες, στις Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015.

Σημειώνουμε ότι σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β΄/22-1-2015) οι διοικητικές διαδικασίες έναρξης, ανανέωσης και τροποποίησης των επαγγελματικών στοιχείων που αφορά την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους αποτελούν πλέον αρμοδιότητα των Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Προηγουμένως η αρμοδιότητα αυτή ήταν του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, όπου και διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις εταιρείες στην ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/entomatroktika.

ΠΕ ΝΗΣΩΝ XLS 35,50 KB11/01/22 04:38:01
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑXLSX 85,50 KB10/01/22 12:28:11
ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ XLS 50,50 KB11/01/22 04:37:43