ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση της απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στηναγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, κυδωνιών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων ΔΡΕΠΑΝΟ του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω τουλάχιστον δύο διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τις βιοτοξίνες (συμπεριλαμβανομένων και των λιπόφιλων ) σε δείγμα κυδωνιών που λήφθηκε από την παραπάνω Ζώνη Παραγωγής.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.