ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την άρση της απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων ΔΡΕΠΑΝΟ του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω τουλάχιστον δύο διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων σε δειγματοληψίες θαλασσινού νερού(11 και 15) και οστρακοειδών (12,13,14,16 και 17).

2. Με τη παρούσα καταργείται η με αρ. πρωτ. 17854/24-12-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Απαγόρευση Αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης όλων των οστρακοειδών από τη Ζώνη Παραγωγής Ζ.Δ.Μ. ΔΡΕΠΑΝΟ του Δήμου Μεγαρέων ».

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 PDF 142,61 KB18/08/21 11:23:34ΑΠΟΦΑΣΗ