Άρση της απαγόρευσης της άμεσης διάθεσης στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση, κυδωνιών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος –Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω δύο διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με την περιττωματική μόλυνση (Ε.coli) σε δείγματα ζωντανών κυδωνιών που πάρθηκαν από την ανωτέρω ζώνη παραγωγής Ζ.Δ.Μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.