Με την υπ’αριθμ. πρωτ.17854/24-12-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε την απαγόρευση ,από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας, της αλιείας,συγκομιδής διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων ΔΡΕΠΑΝΟ του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω απουσίας πρόσφατης δειγματοληψίας , σύμφωνα με το σχετικό πλάνο, ζώντων διθύρων μαλακίων (μύδια κ.λ.π.) καθώς επίσης και του πιθανού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία , ένεκα των ιδιαιτέρως υψηλών ποσοτήτων παραλυτικών τοξινών ( 5.338 μg/kg) πάνω από το όριο λήψης μέτρων, σε αντίστοιχα δείγματα μυδιών από τη γειτονική ζώνη ΝΕΡΑΚΙ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ. [ΚΑΝ (ΕΚ) 854/2004 Παραρ.ΙΙ, Κεφ.ΙΙ, § Γ στ1.].

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

 PDF 143,09 KB18/08/21 11:13:57ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ