Άρση της απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων ΔΡΕΠΑΝΟ του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω τουλάχιστον δύο διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με τις βιοτοξίνες και την περιττωματική μόλυνση (Ε.coli) σε δείγματα μυδιών και κυδωνιών που λήφθηκαν από την παραπάνω Ζώνη Παραγωγής.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.