ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εντοπισμού μικροφυκών Pseudo-nitzschia spp., που παράγουν αμνησιακές τοξίνες, πέρα από το όριο λήψης μέτρων (321.093 κυτ/L με όριο 200.000 κυτ/L) καθώς και μικροφυκών Alexandrium spp, που παράγουν παραλυτικές τοξίνες, πέρα από το όριο λήψης μέτρων (1.087 κυτ/L με όριο 1.000κυτ/L) σε δείγμα θαλασσινού νερού από την παραπάνω Ζώνη Παραγωγής.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 

 PDF 158,48 KB18/08/21 03:04:31ΑΠΟΦΑΣΗ