Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας απόφασης μέχρι νεωτέρας την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τις Ζώνες Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος –Νεράκι και Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω βλάβης του συστήματος UPLC-MS/MS του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς (ΕΕΑ) για τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών και
προκειμένου να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

 PDF 138,25 KB18/08/21 02:37:21ΑΠΟΦΑΣΗ