Απόφαση άρσης της απαγόρευσης διάθεσης μυδιών και κυδωνιών για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση από τη Ζώνη Παραγωγής ΖΔΜ Λουτρόπυργος – Νεράκι και κυδωνιών από τη Ζώνη Παραγωγής ΖΔΜ Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων λόγω εξάλειψης των λόγων που επιβλήθηκε.

 PDF 149,38 KB18/08/21 02:44:00ΑΠΟΦΑΣΗ