ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την άρση της απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση, των γυαλιστερών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος –Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, και μυδιών & γυαλιστερών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Δρέπανο (Βουρκάρι) λόγω εξάλειψης των λόγων που επιβλήθηκε. (σημεία 16,17,20 και 22).

2. Τη συνέχιση της απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση:

Α. των μυδιών και κυδωνιών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος – Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής λόγω παρουσίας Ε. coli εκτός των ορίων (700 MPN/100 gr και 330 ΜΡΝ/100 gr. σάρκας και ενδοθυρικού υγρού σε μύδια και κυδώνια αντίστοιχα με όριο τα 230 MPN/100gr) και

Β. των κυδωνιών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων της περιοχής Δρέπανο (Βουρκάρι) λόγω παρουσίας Ε. coli εκτός των ορίων (490 MPN/100 gr. σάρκας και ενδοθυρικού υγρού με όριο τα 230 ΜΡΝ/100 gr). (σημεία 13,14,15,16,18,19 και 21).

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΚΔΩΘΗΚΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ 20/12/2016 Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

 PDF 160,67 KB18/08/21 02:39:58ΑΠΟΦΑΣΗ
 PDF 163,95 KB18/08/21 02:39:58ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ