ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος –Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εξάλειψης των λόγων που επιβλήθηκε η απαγόρευση.

 PDF 133,80 KB18/08/21 01:51:18ΑΠΟΦΑΣΗ