Άρση Υγειονομικών Μέτρων που είχαν ληφθεί με την υπ’αριθμ. 2601/03-08-2012 Απόφαση για το πρόγραμμα παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας ζώντων διθύρων Μαλακίων στη Νήσο Σαλαμίνα:

Αίρουμε τα υγειονομικά μέτρα που είχαν ληφθεί προληπτικά με την υπ’αριθμ 2601/03-08-2012 Απόφαση (λόγω τοξικού φυτοπλαγκτού στο θαλάσσιο ύδωρ), διότι σύμφωνα       

α) με τα αποτελέσματα του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων Θεσσαλονίκης υπ’ αριθμ. 1712/17-08-2012, τα επίπεδα των λιπόφιλων θαλασσίων βιοτοξινών στη σάρκα ζωντανών οστράκων (μυδιών) είναι χαμηλότερα από τα όρια λήψης υγειονομικών μέτρων

β) και με τα αποτελέσματα της Εργαστηριακής Μονάδας Τοξικών Μικροφυκών του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. Με αρ. Πρωτ. 419/ 16-08-2012, η συγκεντρώση δυνητικά τοξικών Μικροφυκών είναι μη ανιχνεύσιμη

και επιτρέπουμε την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για Ανθρώπινη κατανάλωση οστρακοειδών που προέρχονται από τις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστράκων της ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (ζώνη Ι) που ορίζεται από τον κάμβο του Μάκρη μέχρι τη μονή Φανερωμένης,και του ΜΠΑΤΣΙ (ζωνη ΙΙ) που ορίζεται από το τέρμα του Ναυστάθμου μέχρι τον κάμβο του Μάκρη.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.