άρση των υγειονομικών μέτρων που είχαν ληφθεί

με την αριθμό πρωτοκόλλου 2850/30-08-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων (λόγω τοξικού φυτοπλαγκτού στο θαλάσσιο ύδωρ), διότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα

α) του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων Θεσσαλονίκης (αριθμοί πρωτοκόλλου 2221/17-10-12 & 2273/24-10-12) τα επίπεδα τωνπαραλυτικών θαλασσίων βιοτοξινών στη σάρκα ζωντανών δίθυρων μαλακίων είναι αρνητικά

και β) της Εργαστηριακής Μονάδας Τοξικών Μικροφυκών του Τμήματος Βιολογίας τουΑριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμοί πρωτοκόλλου 661/17-10-10 & 692/24-10-12) οι συγκεντρώσεις δυνητικά τοξικών Μικροφυκών είναι σε όρια μη ανιχνεύσιμα