ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ΑΡΣΗ των προληπτικών υγειονομικών μέτρων, που είχαν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1493/29-03-2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, για την αλιεία Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων για τη ζώνη παραγωγής (ΖΩΝΗ VΙ) η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης, μεταξύ των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου, στον Σαρωνικό Κόλπο.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 127,86 KB18/08/21 01:39:17