ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την Άρση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1026/22.02.2018 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που αφορούσε στη λήψη   Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

6ΤΤΞ7Λ7-ΜΞΕ.pdf PDF 407,68 KB18/08/21 04:23:17