ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την Άρση των προληπτικών υγειονομικών μέτρων, που είχαν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3052/ 21-07-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, για την αλιεία Ζώντων Δύθυρων Μαλακίων από τη ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ ΙΙ) η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας από
τον Κάβο του Μάκρη μέχρι την Μονή της Φανερωμένης.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης και ο σχετικός Πίνακας.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 560,15 KB18/08/21 12:40:36
ΠΙΝΑΚΑΣ 30-7-2015 XLS 36,00 KB18/08/21 12:40:37