Ακολουθεί η απόφαση για τη Λήψη Άμεσων Βραχυπρόθεσμων Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής Φανερωμένη (Ζώνη Ι) Νήσου Σαλαμίνας.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 492,95 KB18/08/21 04:02:46