Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή – οξυγονοκολλητή Α΄ και Β΄ Τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 PDF 0,00 18/10/21 12:35:01211018_praktikes_exetaseis.pdf