Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12-4-2021 και ώρα 09:00 π.μ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.

 PDF 158,21 KB19/08/21 09:04:58ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ