Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ.113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι τη Τρίτη 25-05-2021 και ώρα 09:30 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 6ης  Ειδικότητας Α & Β ομάδας στην επιχείρηση Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε..

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.

 PDF 90,65 KB19/08/21 09:33:02ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ