ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΔ 115/12

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του μηχανικού εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ότι 11-06-2021 ημέρα Παρασκευή, θα διεξαχθούν εξετάσεις του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ μέρους, για την απόκτηση άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ / ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ εγκαταστάσεων 2ης & 4ης ειδικότητας, στις εγκαταστάσεις του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο κτίριο Γ που βρίσκεται Θηβών & Πέτρου Ράλλη στο Αιγάλεω Αττικής.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.

 PDF 76,44 KB19/08/21 09:41:47ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ