Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Δευτέρα 07-6-2021 και ώρα 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στην εξέταση τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, ταυτότητα, μπλε στυλό και  μάσκα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.

 PDF 97,41 KB19/08/21 09:40:42ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ