Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Δ ́περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ηςΟκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αμφιθέατρο ή υπόγεια αίθουσα) την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη στις 09:00πμ.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 1,29 MB11/11/21 11:02:12