Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Α Περιόδου 2022, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 9( (Τετάρτη) & 10 (Πέμπτη) Μαρτίου 2022, στις 09:00πμ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF1.002,82 KB21/01/22 03:23:34