Από την Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα της B Περιόδου 2017, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 για τις κατηγορίες των Επιβατικών & Εμπορευματικών Μεταφορών.

Ακολουθούν τα αρχεία των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ PDF 139,65 KB18/08/21 03:22:02