Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων Eμπορευμάτων και Eπιβατών και για την 3η περίοδο (Σεπτέμβριος 2016 ) οι οποίες θα διεξαχθούν στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών του Βορείου Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 28η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 09:00 π.μ θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων, και την 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη στις 9:00π.μ θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 183,06 KB18/08/21 02:15:40