Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 1η περίοδο 2015 (Μάρτιος 2015), οι οποίες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19 Μαρτίου στην Δ/νση Μεταφορών του Δυτικού Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 19η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και στις 10:30πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Επιβατών.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 416,28 KB18/08/21 12:12:39