Καθορίζουμε την ήμερα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψήφιων, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών για την 1η Εξεταστική Περίοδος έτους 2021, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεως της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 156 Χολαργός Αμφιθέατρο, υπόγεια αίθουσα).

Στις 09:00 πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επαρκείας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων η Επιβατών, εφόσον ύπαρξη αυξημένη συμμετοχή θα συνεχίσουν οι γραπτές εξετάσεις και δεύτερη ημέρα, ως εξής: 1η Εξεταστική Περίοδος 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 & 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

Ακολουθεί η Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 368,88 KB19/08/21 09:49:27